Apliko

Apliko

Mund të aplikoni duke plotësuar formularin më poshtë:

Mund të aplikoni duke plotësuar formularin më poshtë:

Kurset tona janë të hapura nga e hëna në të premte nga ora 15:00 deri në orën 20:00 edhe ditën e shtunë nga ora 09:00 deri në orën 14.00.

Orët e instrumentave edhe të kantos janë individuale ndërsa klasat që mësimi bëhet në grup janë solfezhi, kërcimi, piktura edhe kori.
Orët e mësimit caktohen në bashkëpunim mes nxënësit dhe sekretarisë ku vendoset për sa herë në javë edhe për kohëzgjatjen e zhvillimit të seancave mësimore, 30,45 dhe 60 minuta në varësi të moshës, preferencës individuale edhe këshillës së mësuesit.
Më pas kryhet dhe regjistrimi në sistemin e kurseve tona edhe startojmë një rrugëtim të paharruar, ku qëllimi është kurorëzimi i një ëndrre edhe edukimi me spektër të gjërë kulturor vetëm pranë nesh.

Mosha ideale për të filluar një instrument është 4-5 vjec dhe më pas duke filluar nga kjo moshë nuk ka limit për këdo qe zgjedh të ndjekë pasionin edhe endrrën e tij.
Përpara regjistrimit edhe përzgjedhjes së një instrumenti, ne kryejmë provën e cila është pa pagesë, ku japim përshtypjet për talentin dhe cilësitë natyrale që mbart personi i interesuar për degën muzikore duke përcaktuar kështu më të mirën në vazhdimësinë e rrugëtimit te tij.

Kurset tona janë të hapura nga e hëna në të premte nga ora 15:00 deri në orën 20:00 edhe ditën e shtunë nga ora 09:00 deri në orën 14.00.

Orët e instrumentave edhe të kantos janë individuale ndërsa klasat që mësimi bëhet në grup janë solfezhi, kërcimi, piktura edhe kori.
Orët e mësimit caktohen në bashkëpunim mes nxënësit dhe sekretarisë ku vendoset për sa herë në javë edhe për kohëzgjatjen e zhvillimit të seancave mësimore, 30,45 dhe 60 minuta në varësi të moshës, preferencës individuale edhe këshillës së mësuesit.
Më pas kryhet dhe regjistrimi në sistemin e kurseve tona edhe startojmë një rrugëtim të paharruar, ku qëllimi është kurorëzimi i një ëndrre edhe edukimi me spektër të gjërë kulturor vetëm pranë nesh.

Mosha ideale për të filluar një instrument është 4-5 vjec dhe më pas duke filluar nga kjo moshë nuk ka limit për këdo qe zgjedh të ndjekë pasionin edhe endrrën e tij.
Përpara regjistrimit edhe përzgjedhjes së një instrumenti, ne kryejmë provën e cila është pa pagesë, ku japim përshtypjet për talentin dhe cilësitë natyrale që mbart personi i interesuar për degën muzikore duke përcaktuar kështu më të mirën në vazhdimësinë e rrugëtimit te tij.