">
Këndim Koral-Kor


Këndim koral- Kori I quajtur ndryshe , nënkupton këndimin në grup, në bazë të regjistrave të ndryshëm vokal.

Cdokush mund të këndojë në kor edhe pse mund të mos ketë marrë ndonjëherë mësime kanto. Kori, njëjtë si të gjitha kurset të cilat zhvillohen në grup, ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin social të pjesëmarrësve.

Ne qendren tonë, kori është një nga grupet më të rëndësishme muzikore, për arsye se përfshihen pothuajse të gjithë nxënësit, dhe merr pjesë në të gjitha aktivitetet e shumta kulturore që ne organizojmë. Kori zhvillohet 1 herë në javë ( 60 minuta)

I don’t sing because im happy, im happy because I sing

William James

Leave a comment