Piano – Zhvillimi i mësimit!

Kursi i pianos zhvillohet për fëmijë edhe të rritur, duke filluar nga 4 vjec! Puna bëhet nëpërmjet metodikave europiane tepër të suksesshme, të cilat vihen në praktikë nga një staf tepër i kualifikuar! Oraret e këshilluara janë 30 & 45 minuta, 1 ose 2 herë në javë! Ato caktohen nga mësuesi në varësi të moshës së nxënësit!

Pse të luajmë piano?

Piano ndihmon në zhvillimin e sistemit psiko-motorr, rrit përqëndrimin, shton kreativitetin, rrit disiplinën, zhvillon muskujt e duarve edhe mbi të gjitha,shton bagazhin kulturor!

The piano keys are black and white but thay sounds like a million colours in your mind
Maria Christina

Leave a comment