">
Orkestra, Ansambli dhe Grupet muzikore


Një instrument tingëllon bukur, por së bashku në një orkestër të tërë sjellë dicka magjike.

Të gjithë fëmijët që ndjekin një kurs instrumental në qendrën tonë, por edhe jashtë saj mund të bëhen pjesë e një grupi muzikor, ansambli, ose e orkestrës Pentagram.

Orkestra, Ansambli dhe Grupet muzikore zhvillohen nga një herë ne javë, ( 60 minuta )

Orkestra është gjithmonë pjesë e aktiviteteve të shumta artistike që ne zhvillojmë.

Ne qoftë se të gjithë do të luanin violinen e parë, nuk do të kishte Orkestër..
Robert Schumann

Leave a comment