">

Violinë- Zhvillimi I mësimit!


Kurs violine për fëmijë edhe të rritur me metodika europiane për të gjithë moshat, duke filluar nga 4 vjec. Mësimi I violinës zhvillohet në mënyrë individuale, me metoda të personalizuara në bazë të nivelit të nxënësit.

Gjithashtu punojmë me të rritur të të gjitha niveleve. Mësimi zhvillohet 30 ose 45 minuta, 1 & 2 herë në javë, në varësi të moshës dhe përgatitjes së nxënësit.

Pse të zgjedhim Violinën?

Një nga karakteristikat e vecanta të violinës është se tingujt e saj i përafrohen më së shumti zërit njerëzor. Ky fakt e bën edhe më interesant dhe të dashur për ata që e përzgjedhin.

Të luash në violinë nevojitet talent dhe disiplinë. Ndihmon në zhvillimin psiko-motorr të fëmijëve, rrit përqëndrimin dhe durimin e tyre, të bën më të ndjeshëm, përmirëson shijen e tyre artistike.

Duke qënë se është instrumenti më masiv në orkestër u jep mundësinë fëmijëve, të mësojnë të bashkëpunojnë në grup duke ndikuar në zhvillimin e tyre social.

When you play a violin piece you are a storyteller and you are telling a story

Joshua Bell

Leave a comment