">
Aktrim – Zhvillimi I mësimit!


Kursi I aktrimit ka vëmëndje të vecantë te ne, pasi forca e fjalës dhe edukimi I saj është shumë I rëndësishëm për ne! Ora e mësimit zhvillohet në grup, e udhëhequr nga pedagog me eksperiencë në skenat e teatrove Shqiptarë. Organizohen shfaqje me klasën e aktrimit edhe mësohet fjala artistike.
Aktrimi zhvillohet 1 ose 2 herë në jave dhe zgjat 60 minuta!

Pse unë zgjedh aktrimin?

Aktrimi mbi të gjitha ndihmon komunikimin, të mëson kontrollin e emocioneve, te ndihmon në artikulimin e pastër të fjalës, përballjen me publikun, rrit në mënyrë të ndjeshme imagjinatën dhe ndjeshmërinë, të kthen në personazh karizmatik edhe me një bagazh kulturor tepër të zgjeruar.

I love acting, it is so much more real than life
Oscar Wilde

Leave a comment